AIRDECK logo
Nederlands English Français Deutsch

Een maximale energiezuinigheid, comfort, ergonomie en esthetiek waren de uitgangspunten bij het ontwerp van het Hollandsch Huys. En het mag gezegd worden, de gebruikers zijn na 1 jaar gebruik zeer enthousiast. Bovendien overtreffen de gemeten resultaten van het energieverbruik onze verwachtingen en de oorspronkelijke simulaties van studiebureau VIKA. 
 
Reeds van bij het concept van het gebouw werd rekening gehouden met de juiste oriëntatie van het gebouw, een hoge isolatiegraad (zowel in de gevels als op het dak). Het ontwerp werd aan een dynamische thermische simulatie onderworpen en aangepast waar nodig. Zo werd het energieverbruik terug gebracht tot 1/3e van het normale energieverbruik in een gebouw.
 
Door de lage energienoodzaak kon gebruik gemaakt worden van betonkernactivering. Dit is een verwarming- en koelingsysteem dat gebruik maakt van water op lage temperatuur (maximum 26°C om te verwarmen en minimum 19°C om te koelen) om de volledige massa van de beton op te warmen/af te koelen.
 
Resultaat is een gebouw met een E-peil van 49 en een K-peil van 22. 
Op vlak van CO2 is de besparing niet min: 110 ton per jaar CO2 minder.
 
De geringe temperatuurschommelingen, de goede oriëntatie en ventilatie zorgen voor een aangename werk-, leef- en woonomgeving.

Gemeten temperaturen zomer 2009
Gebouwbeheerssysteem Priva Temperatuurregistratie
Gele lijn: buitentemperatuur gaande van 16°C 's nachts tot 38°C overdag
Blauwe lijn: binnentemperatuur constant rond 22 à 23°C
Klik op de afbeelding om de grafiek te vergroten

Betonkernactivering

Hollandsch Huys is volledig opgetrokken in een betonstructuur. Voor de vloerplaten werd gekozen voor Airdeck Lichtgewichtvloeren. Ze bestaan uit een bekistingsplaat waarop Airboxen – een gewichtsbesparend hol element – worden geplaatst. In de bekistingsplaat zelf is de nodige onderwapening al verwerkt. Tussen de Airboxen werden tijdens de ruwbouwwerken alle leidingen – behalve data en elektriciteitsstopcontacten – gelegd. In de bekistingsplaten werden hiervoor reeds de nodige doorvoeren op maat voorzien. Ook voor verwarming en koeling werden leidingen in de vloer verwerkt. De leidingen worden gevoed met warm water via een warmtepomp of met koud water via een warmtewisselaar – afhankelijk van de vraag. Door deze keuze wordt amper een fractie van de energie verbruikt die nodig is voor de koeling en verwarming van een traditioneel, maar goed geïsoleerd gebouw. Betonkernactivering wint overigens snel terrein als koel- en verwarmingsconcept. De thermisch actieve vloerelementen vormen immers een ecologisch en economisch verantwoorde manier om de binnentemperatuur te regelen door gebruik te maken van het warmte-accumulatievermogen van beton.

Zelfs zonder betonkernactivering bezit Airdeck een aantal ecologische pluspunten. De holle airboxen worden door een robot in de vloerplaten getrild. Het gebruik van deze airboxen bespaart 25 à 30 % op het volume grind en cement, dat nodig is voor de vloerplaat. En wordt het gebouw ooit weer afgebroken, dan is de kunststof gemakkelijk te scheiden van het beton en kan ze opnieuw gerecycleerd worden.

Dynamische thermische simulatie

Het initiële ontwerp voorzag in een sterk beglaasd gebouw. Na de dynamische thermische simulatie werd het glasgebruik sterk teruggeschroefd en werd zonwering aan de buitenzijde toegevoegd. Hierdoor wordt de opwarming van het gebouw drastisch beperkt. Op het gelijkvloers en aan de noordzijde werden de ruime glasgevels wel bewaard. Hier is het risico op oververhitting al beperkt door de overkraging.

Dankzij deze ingrepen is er op jaarbasis een vermogen van slechts 150 000 kWh uur nodig voor de verwarming van het complex en van 112 000 kWh voor de koeling. In harde euro’s uitgedrukt betekent dit een maandkost van 0,1 euro per m² ten opzichte van 1 euro per m² voor een traditioneel gebouw (E150-E160). Hollandsch Huys bewijst meteen dat innoverende technieken de energierekening in kantoorgebouwen appartementen, hotels, scholen en zelfs ziekenhuizen of rusthuizen kunnen verminderen met 90%.  

Klik hier voor het Valideo-certificaat van het Hollandsch Huys te bekijken

Klik hier voor het Energie-prestatiecertificaat van het Hollandsch Huys te bekijken

Klik hier voor een volledig fotoverslag van deze werf

Klik hier voor een korte film over het Hollandsch Huys

Created & hosted by Ideaxis.com