AIRDECK logo
Nederlands English fran硩s Deutsch

1. STUTTEN

De ondersteuningen moeten op de werf geplaatst zijn voordat de Airdeck-platen worden gelegd. De stutafstanden zijn aangeduid op het legplan. Een gebruikelijke stutafstand is 1800 mm. Bij een opleg van de plaat op wand of muur van minder dan 40 mm bevindt de eerste stut zich op max 350 mm van de plaatrand. Stutafstanden tot 3400 mm zijn mogelijke door het toepassen van meerdere en zwaardere tralies.
De draagbalken op de stutten moeten steeds dwars op de tralieliggers komen.
De duur van de stutfase hangt af van de verhardingstijd en de eventuele doorstempeling van meerdere bouwlagen. 

2. MONTAGE

De Airdeck-platen worden zoveel mogelijk in volgorde van plaatsing op de werf aangevoerd. De platen worden gehesen aan de tralieliggers, met de haak in de hoek tussen de opgaande en neergaande diagonaal. Afhankelijk van de plaatlengte moet op 4 of 8 punten gehesen worden.

Platen welke langer zijn dan 8000 mm worden met een evenaar geplaatst.

De platen worden met een werfkraan op hun plaats gelegd zoals aangeduid op het legplan. Indien de platen toch tijdelijk op de bouwwerf worden opgeslagen dan dient dit te gebeuren op een vlakke en voldoende stevige ondergrond.
Doorstapeling kan gebeuren op de airboxen waarbij de volgende maximale gewichten per airbox in acht genomen worden : 

VLOERTYPEMAX. BELASTING PER BOX
A28095 kg
A34095 kg
A39080 kg
A45065 kg

Indien over grote delen van de plaat geen airboxen voorkomen dan dient de doorstapeling met stapelhout te gebeuren

3. WAPENINGEN

Door de aannemer wordt de wapening volgens de studieplannen aangebracht op de platen en de airboxen. Het betreft :

  • Koppelwapening op langs- en dwarsvoegen
  • Randwapening 
  • Ponswapening indien deze niet in de plaat werd verwerkt. 
  •  Bovenwapening

In de airboxvrije zones dient de bovenwapening op in het werk aangebrachte supportliggers geplaatst te worden. 
 

4. AFSTORTEN

De kwaliteit van het opstortbeton is standaard C25/30. Is geval van afwijking is deze vastgelegd in de berekening . De kwaliteit wordt steeds op het legplan vermeld.
Het storten moet gelijkmatig gebeuren, dus geen betonpiramides. Tijdens het storten wordt het beton mechanisch verdicht. Vervolgens wordt het beschermd tegen uitdroging.
De hoeveelheid opstortbeton per m2 plaat waarbij de airboxen volledig aanwezig zijn bedraagt : 
 

VLOERTYPEVLOERDIKTEOPSTORTBETON m3/m2
A2802800,159
A3403400,195
A3903900,226
A4504500,264

Indien de opstortdikte verhoogd worden, dan dient de hoeveelheid aangepast te worden.

Created & hosted by Ideaxis.comreplicawatch.to